hr » Kontakti

Ako želite da stupite u kontakt sa nama, možete se poslužiti ovim boksom.
Vaši lični podatci će biti tretirani u saglasnošću sa važećim zakonom o ličnim podatcima, i biće korišćeni isključivo da bi stupili u kontakt sa vama

Možete nam pisati diretktno na sledeće adrese:
segnalazioni@angelacelentano.it

Napuljska policija, odsek za maloletne, tel. +39 (0)81.79.41.111angela celentano